Bij het maken van een afspraak bij Tamara Ellens Fotografie gaan jullie automatisch akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

1. Een paar algemene zaken

 De foto’s op mogen alleen gebruikt worden door de eigenaar, Tamara Ellens. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming ze, op welke wijze dan ook, te gebruiken.
 Voor commerciële opdrachten en commercieel gebruik van de foto’s kunt u contact met opnemen met Tamara Ellens Fotografie. Hiervoor gelden namelijk andere bestandsformaten en prijzen.
 Tamara Ellens Fotografie kan niet aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie op locatie of in de studio.
 Tamara Ellens Fotografie stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. Denk aan kinderen die niet meewerken, instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden enz.
 Tamara Ellens Fotografie doet er alles aan om alles wat op de website staat correct en volledig weer te geven; iedereen kan desondanks een foutje maken; er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst.
 Tamara Ellens Fotografie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt.
 Tamara Ellens Fotografie behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
 Instellingen, organisaties of personen die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade toebrengen aan hun identiteit of anderszins kunnen zich, onder vermelding van gegronde redenen, melden. Tamara Ellens Fotografie zal deze foto’s, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website verwijderen.
 Bij gebruikmaking van de diensten van Tamara Ellens Fotografie in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.
 Achteraf kan er geen beroep op Tamara Ellens Fotografie worden gedaan op klachten van fotoafdrukken als de klant zelf afdrukken laat maken van foto’s vanaf een cd/dvd/usb/pc, etc.
 Als je tijdens een reportage ergens ontevreden over bent of iets niet mooi vindt, geef dat dan gelijk bij mij aan. Dat geeft mij namelijk de kans
om iets anders te doen. Klachten achteraf hierover worden als niet gegrond beschouwd.
 Tamara Ellens Fotografie zal de digitale bestanden voortvloeiend uit de fotoreportage na 3 maanden uit haar archief /opslag verwijderen.
 Het is niet toegestaan om tijdens de reportage opnames te maken of te fotograferen met eigen telefoon en/of camera.
 Het is niet mogelijk om RAW bestanden en of onbewerkte foto's te ontvangen of bekijken na de reportage. Tamara Ellens Fotografie selecteert de foto's die aan de kwaliteitsnormen voldoen en zal deze bewerken en tonen in de online galerij.

2. Auteursrechten van de foto’s

 Het auteursrecht van de foto’s ligt te allen tijde bij Tamara Ellens Fotografie.
 De klant geeft Tamara Ellens Fotografie toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zowel commerciële als promotiedoeleinden op internet (zoals blog / portfolio / social media / Facebook / Etsy / Instagram / Pinterest) en in drukwerk (zoals bijvoorbeeld flyers, demoalbums of visitekaartjes). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding.
 Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vóór de reservering per email kenbaar te maken.
 Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen in een andere bewerking of uitsnede dan dat deze is aangeleverd door Tamara Ellens Fotografie. Oftewel geen filters of eigen bewerkingen over mijn foto’s.
 Bij aanschaf van bestanden met de digitale ‘hoge resolutie’ bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.
 Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Tamara Ellens Fotografie.
 Ik vind het tof als je Tamara Ellens Fotografie vermeld bij het plaatsen van de foto’s!


3. Prijsopgaven, betalingen en prijzen

 Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de gebruiker (in welke vorm dan ook) zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.
 De (koop)prijs luidt in euro’s.
 De betaling moet binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op een door Tamara Ellens Fotografie aan te wijzen rekening.
 Tamara Ellens Fotografie is na verloop van de genoemde termijn van 14 dagen zonder nadere ingebrekestelling bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde.
 Indien de gebruiker bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de wederpartij gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.
 Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen vijftien procent van het met inbegrip van voornoemde rente van de wederpartij te vorderen bedrag, doch bedragen in alle gevallen minimaal € 40,00. De wederpartij zal tevens gehouden zijn tot integrale vergoeding van de gerechtelijke kosten.
 Indien de wederpartij met de betaling jegens de gebruiker in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl –indien anders was overeengekomen- over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.

4. Annuleringsvoorwaarden

 Annuleren kan alleen schriftelijk, via Whatsapp of per e-mail.
 Annuleren voor een fotoshoot na definitieve reservering is alleen toegestaan met een geldige reden, deze reden wordt beoordeeld door Tamara Ellens Fotografie. Voor annulering zonder geldige reden worden de volgende kosten in rekening gebracht:
o Tot een maand voor de reportage / uitgerekende datum wordt 30% van de kosten in rekening gebracht.
o Tussen een maand en twee weken voor de reportage / uitgerekende datum wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
o Tussen twee weken en 72 uur voor de reportage wordt 75% van de kosten in rekening gebracht.
o 72 uur of korter voor de reportage wordt 100% van de gemaakte kosten in rekening gebracht.
 Geldige redenen voor het annuleren van een reportage vallen onder ziekte, overlijden van bijvoorbeeld naaste familieleden, etc.
 Tamara Ellens Fotografie is gerechtigd een fotoshoot of reportage met een geldige reden te annuleren. Tamara Ellens Fotografie zal altijd haar uiterste best doen gemaakte afspraken na te komen. Indien dit aan de hand is, is Tamara Ellens Fotografie niet verplicht vervanging te regelen.

5. Cadeaubonnen

 Cadeaubonnen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
 Reportages die cadeau zijn gegeven zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet geruild of geretourneerd worden.
 Cadeaureportages hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.
 De leverdatum van de digitale cadeaubon geldt als uitgiftedatum.
 Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle cadeau gegeven reportages.
 Reportages vinden plaats op basis van beschikbaarheid in de agenda. Neem op tijd contact op om een datum te plannen.

6. Privacy & persoonsgegevens

Tamara Ellens Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan anderen. De privacyverklaring van Tamara Ellens Fotografie is van toepassing.